Danville Macro Cab plus – komora wyciągowa + Microetcher IIa – mikropiaskarka abrazyjna kliniczno-techniczna

Specjalna komora wyciągowa do pracy piaskarką poza jamą ustną. szczególnie przydatna przy oczyszczaniu koron z cementu, protez, a także zamków ortodontycznych. Wystarcza podłączenie do gniazdka elektrycznego – komora posiada własne oświetlenie jarzeniowe i wbudowany filtr.

Microetcher:

ścierniwem jest tlenek glinu
łatwa do podłączenia i uniwersalna w zastosowaniu mała piaskarka abrazyjna
skonstruowana specjalnie do pracy także w jamie ustnej
-w pełni autoklawowalna

Zastosowania:
• oczyszczanie koron z cementu tymczasowego,
• oczyszczanie bruzd przed lakowaniem,
• bezbolesne opracowywanie małych ubytków,
• piaskowanie metalu przy naprawach porcelany,
• oczyszczanie zamków ortodontycznych (recykling)
• oczyszczanie szkliwa po zdjęciu zamków ortodontycznych,
• ostateczne oczyszczanie ubytku po opracowaniu wiertłem,
• oczyszczanie łoża wkładu przed zacementowaniem
Zastosowanie mikropiaskarki po opracowaniu ubytku wiertłem znacznie zwiększa siłę wiązania systemów wiążących.

W ortodoncji mikropiaskarka znajduje zastosowanie także do polepszenia adhezji w przypadku stosowania zamków lingualnych, oczyszczania zamków przed ich zacementowaniem, a także polepszania adhezji retainerów.